دانلود رمان یک عمر پریشانی از کیمیا هاشمی مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان یک عمر پریشانی pdf از کیمـیا هاشمـی مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان کیمـیا هاشمـی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان یک عمر پریشانی

داستان دختر دانشجویی است که از پس هزینه های درمان برادر سرطانی اش بر نمـی آیـد و

در نتیجه مجبور به قبولی درخـواست مردی پنجاه و پنج ساله به نام جهانگیر فراهانی مـی شود

او آرزوهایش را به دور مـی ریزد و وارد زندگی ای جدیـد مـی شود

رمان پیشنهادی:دانلود رمان در امتداد مرگ کیمـیا هاشمـی

قسمت اول رمان یک عمر پریشانی

سرفه ای کرد و کمـی خـودش را بالا کشیـد

سلام چقدر دیر کردی! فکر کردم نمـیای

جلو رفتم و لیوان بزرگ ذرت مکزیکی را به دستانش سپردم

به خاطر اینا دیر کردم کل راه رو با خـودم کشوندمشون مـی دونستم دوست داری هر چند الان سرد شـده

قاشق را داخل دهانش گذاشت و با لذت شروع به جویـدن کرد تشکرش دلم را لرزاند بغضم را قورت دادم و با خنده گفتم:

وای! بوش تـوی تاکسی پیچیـده بود خیلی خجالت کشیـدم

تنها لبخندی زد صدای زنگ کوفتی موبایلم خلوتمان را به هم ریخت با دیـدن نام روی صفحه

اخم هایم خـود به خـود در هم شـدند مـی دانستم اگر دانیار بفهمد جوابم به او مثبت بوده

غوغایی به پا مـی کند حاضر بود بمـیرد اما من تن به چنین کـاری ندهم ولی من هم حاضر بودم

بمـیرم تا او زنده بماند مجبور بودم این فداکـاری را بکنم تا او آسیبی نبیند با اینکه مـی دانستم

اگر بفهمد تا مدت ها با من صحبت نخـواهد کرد لبخندی به رویش پاشیـدم و از اتاق خارج شـدم تماس را برقرار کردم

دیوانه شـده بودم متلک های رادین دیوانه ام کرده بودند رادین مهربانی که حالا سیصد و شصت

درجه با گذشتـه فرق داشت دیوانه ام مـی کرد اگر مهراز نمـی…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان