دانلود رمان کلبه ی رسوایی  از زهره روحانی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کلبه ی رسوایی pdf از زهره روحانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهره روحانی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان کلبه ی رسوایی

یلدا به امـیـد ازدواج با اشکـان از خیر درس و کنکور مـیگذره و فقط به شروع زندگی جدیـدی با او فکر مـیکنه

اما بعد از گرفتن نتیجه آزمایش خـون مـیفهمند که یا نبایـد با هم ازدواج کنند و یا بایـد قـیـد بچهدار شـدن را برای همـیشـه بزنند

برای یلدا و اشکـان که عاشق هم بودند بچه مهم نبود ولی خانواده هر دو طرف به شـدت مخالف بودند و

یلدا هم به همـین دلیل بر خلاف مـیلش به اشکـان جواب ردّ مـیـده

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عطر چشم ها

قسمت اول رمان کلبه ی رسوایی

اصرار اقاو خانم سليمي باعث شـد تا پدر تن به خـواستـه ي انها بدهد و ما فردا براي انجام ازمايش راهيشويم

با اميد به زندگي جديد كنار اشكان ، درس و كنكور از چشممم افتاد نمي دانم چرا يكباره احساس

كردم اشكان تنها اميد زيستنم است

دو روز گذشت و روز سوم طبق قرار قبلي منتظر اشكان و خانواده اش بوديم شب شـده بود ولي انها

دير كرده وبدند پدر و مادر هر دو نگران و من سردرگم بودم چرا كه مي دانستم غير ممكن است

اشكان من را منتظر بگذراد اگر هم مشكلي پيش مي امد با خـودش يا مهرنوش خبر مي دادند

ساعتي گذشت پدر گفت:» بهتر است به اوتلفن كني و خبر بگيري«

دلم نمي خـواست تلفن بزنم اگر چه خـودم هم نگرا نبودم ولي غرورم اجازه نمي داد من تماس بگيرم

ولي چاره ايي نبود بلند شـدم همين كه كنار تلفن نشستم صداي زنگ در بلند شـد پدر گفت:»

خـودشان امدند برو در را باز كن

با خـوشحالي به حياط رفتم در را باز كردم چشمم به اشكان افتاد که ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان