دانلود رمان ناعادلانه به قضاوتم ننشین 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ناعادلانه به قضاوتم ننشین pdf از نامشخص با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نامشخص مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/کلکلی/همخـونه ای

خلاصه رمان ناعادلانه به قضاوتم ننشین

 راجع به دختر تنهای که بایـد تاوان  خـواهر ناتنیشو بده دیگـه

چیزی نمـی گم اخه داستان لو مـی ره تـوش کل کل داریم ..

همخـونه ای داریم…

خدای من کی پس تموم مـی شـه به اینم مـیگن

پدر کدوم پدری رو مـی شناسی که

برای نجات جون دختر زنش دختر خـودش پاره ی تن

خـودشو قربونی کنه تقصیر من این وسط چیه خدایا تـو

دانلود رمان هرزه نبودم فاطمه افکـاری

متن اول رمان ناعادلانه به قضاوتم ننشین

که مـی خـواستی من تـو این دنیای وا نفسا
عذاب بکشم اصلا چرا منو افریـدی خستـه ام

از بی کسیم خستـه ام از اینکه پدر داشتـه باشمو

مثل بچه یتیما زندگی کنم

خستـه ام از همه خستـه ام خدا جونم کفر نمـی گما

ولی از تـو هم خستـه ام

چقدر دیگـه بایـد بکشم مـگـه من

چند سال دارم بابا بخدا من فقط ۱۸ساله ام

مـی دونی این بنده ات از کی تنهاست از

وقتی مادرش مرد پدرش به روز چهلم زنش نرسیـده دست

یه مادر و دختر و گرفت اورد تـو این خـونه و

گفت من مردم نمـی تـونم تک و تنها زندگی کنم راست مـی گـه

مرد حق داره زندگی کنه ولی حق نداشت

حرمت شکنی کنه چی بگم خدا جون .

خـودت از تنهایی من بخـوبی خبر داری چی بگم از دل پر دردم

گوشت با منه ایسان
– بله پدر گوش مـی دم بفرماییـد
– پس فهمـیـدی بایـد چی کـار کنی
– بله فهمـیـدم ولی این کـارو از من نخـواه
– یعنی چی از صبح دارم یاسین تـو گوشت مـی خـونم
دیگـه صبرم لبریز شـد با صدای تقریبا

بلندی گفتم اره من خرم پس یاسینم

تـو گوشم نمـی ره این فکرم از سرتـون

 

 

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان