دانلود رمان مهر میهمان دل از الناز مزین / فاطمه حیدری

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مهر مـیهمان دل pdf از الناز مزین / فاطمه حیـدری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الناز مزین / فاطمه حیـدری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

راهت را کج مـیکنی و سمت کتابخانه مـیروی تا کتابی بخـوانی کتاب خاصی که تـوجه ات را جلب کند در قفس کتاب ها نیست
گوشی ات را مـیگیری و رمانی تازه شروع مـیکنی قلم قوی رمان تـو را به وجد مـیاورد و یادی از رمان های قدیمـی مـیکنی رمانی زیبا که سبک آن هرگز کلیشـه ایی نخـواهد بود و از رمان های امروزی با ژانر های تکراری فرسنگ ها دور مـیشوی

پایانی متفاوت و جذاب برای افرادی که منتظر پایان خـوش و یا غمـگین نیستن و منتظر یه پایان خیلی بکر هستن

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان