دانلود رمان مرگ جسم من

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مرگ جسم من pdf فاطمه عابدین زاده/چگینی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فاطمه عابدین زاده/چگینی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/کلکلی

خلاصه رمان:

مرگ جسم من سه گونه مـیمـیرد

مرگ روحم_مرگ تنهاییم_مرگ جسمم

مرگ روحم///شکستن غرورم

مرگ تنهای///یتیم بودنم

مرگ جسمم///دوری ازدنیای دخترانم

دنیام جسمم بامرگ همراه است….

دختری یتیم به اسم سحر باهزاززحمت مدیرموسسه

راضی مـیکنه تاکـارکنه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان