دانلود رمان فقط مال منه  از Ella Goode برای اندروید و کامپیوتر و PDF

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان فقط مال منه pdf از Ella Goode با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان Ella Goode مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/خارجی

خلاصه رمان فقط مال منه

اریکـا با تـوقعاتی بزرگ مـی شود که هرگز نمـی تـواند آنرا برآورده کند به نظر پدرش

زیاد باهوش نیست و به نظر مادرش رقاص خـوبی هم نیست در دانشکده

هم دور خـودش یک پیله درست مـی کند-شبها مـی رقصد و از افراد دوری مـی کند

تنها کسی که نمـی تـواند از او فرار کند یک بوکسور محلی به اسم تنک است

تنک مـی خـواهد به اریکـا نشان بدهد که هر چیزی را که بخـواهد مـی تـواند به دست بیاورد فقط اگر به خـودش

ایمان داشتـه باشـد

تنک فکر مـی کرد که مبارزه و معشوقه را نمـی شود باهم قاطی کرد تا اینکه

ریکـا را دیـد نمـی تـوانست سر از کـار دختر خجالتی دربیاورد

که هر فکرش را مـی خـواند ولی از رابطه فرار مـی کرد

این مبارزه ای بود که نمـی تـوانست بازنده اش باشـد

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آرامش تقلبی

قسمت اول رمان فقط مال منه

“تلفنت داره زنگ مـی خـوره موری گوشی موبایلم را روی تشک سر داد و به پایمخـورد

“خب؟” از صحبت کردن با تلفن متنفر بودم پیام نوشتاری حتما دلیلی داشت و افراد

بیشتری پشت آن پنهان مـی شـدند

“همون پسره ادلیه همون که وقتی از باشگـاه دزدی و گروگـان گیری شـد در حقمون

لطف کرد یادتـه؟”با غرغر گفتم “آره” از دیـد غیر بوکسرها، زک ادلی پسر بدی نبود با اینکه

ورزشکـاری مثل برادرش نمـیشـد ولی همـیشـه هوای خـودش را داشت

همـین قابل احترام بود آخرین چسب سرسخت روی دستانم را به دبین دستـهای

کبود شـده ام باال پایین انداختم و با خـود فکر کردم که به او زنگ بزنم یا

نه!

قرار بود از من کـاری بخـواهد و مـی دانستم که خـوشم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان