دانلود رمان سرنوشتی به تاریکی شب

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سرنوشتی به تاریکی شب pdf بنت الهدی.ج با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان بنت الهدی.ج مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/ازدواج اجباری/هم خـونه ای/انتقامـی

خلاصه رمان:

نفس دختری ۲۱ ساله یتیم اما پولدار یک نفر پشتشـه اما خـود نفس هم اون فرد رو نمـی شناسه پسر خاله هاش و پسر دایی هاش مـیـدزدنش و مـیبرنش خـونه خانواده مادری نفس چون نفس و داداشش نریمان بعد از مرگ مادرشون که سالها پیش فوت کرده قطع رابطه مـیکنن// و با خانواده پدریشون رفت و آمد مـیکنن..
دایی و زن دایش و پسر داییش از خارج مـیان نفس با پسر خالش نویـد که بهش مـیگفتـه داداش نامزدی مـیکنه اما پسر داییش باراد که مردی سرد و مغروریه هر کـاری مـیکنه که به نفس تـوجه نکنه باز عاشق نفس مـیشـه //

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان