دانلود رمان رقص قاصدک از ریحانه نیاکام  برای اندروید و کامپیوتر و PDF.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان رقص قاصدک pdf از ریحانه نیاکـام با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ریحانه نیاکـام مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان رقص قاصدک

»قاصدك ها براي پرواز جدايي را برم ي گز ي ند و ا ي ن آغاز سرگرداني هاست.«

پيام قاصدك چيست؟!

ساكت وساده وسبك بود،قاصدكي كه داشت مي رفت. فرشتـه اي به او رسيدوچيزي گفت. قاصدك

بي تاب شـد وهزار بار چرخيد و چرخيد وچرخيد .قاصدك رو به فرشتـه كرد و گفت :

اما شانه هاي من ظريف است. زير بار اين خبر مي شكند .من نازك تر از آنم كه پيامي اين

چنين بزرگ را با خـودم ببرم.

فرشتـه گفت : درست است،آنچه تـو بايد بر دوش بكشي ناممكن است وسنگين،حتي براي كوه

 اما تـو مي تـواني زيرا قرار است بي قرار باشي.

فرشتـه گفت: فراموش نكن نام تـو قاصدك است وهر قاصدكي يك پيام بر.

آن وقت فرشتـه خبر را به قاصدك داد و رفت وقاصدك ماند وخبري دشوار كه بوي ازل وابد مي

داد. حال هزاران سال است كه قاصدك مي رود ،مي چرخد و مي رود،مي رقصد ومي رودوهمه مي

دانند كه او با خـود خبري دارد .

ديروز قاصدكي به حوالي پنجره ات آمده بود. خبري آورده بود و تـو يادت رفتـه بود كه هرقاصدكي

يك پيامبر است. پنجره بستـه بود،تـو نشنيدي و او رد شـد. اما اگر باز هم قاصدكي را ديدي ،ديگر نگذار

كه بي خبر بگذارد و برود. از اوبپرس چه بود آن خبري كه روزي فرشتـه اي به او گف ت و او اين همه
بي قرار شـد….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان همراز دل ریحانه نیاکـام

قسمت اول رمان رقص قاصدک

 

-خانجون خب مـیذاشتی این سهند بیشعور مـیومد، مـیبرد! نه

اینکه من جور اون بدترکیب رو بکشم…!!!

خانجون لب مـیگزد…

برگشتنش به محله قدیمـی بیشتر به خاطر خـودش بود…

یاد و خاطره همسرش اسدااله خان را ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان