دانلود رمان خشت اول از فریده شجاعی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خشت اول pdf از فریـده شجاعی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فریـده شجاعی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان خشت اول

داستان در مورد زنى است که با وجود سختی هاى زیاد و طلاق از همسرش در تحصیل موفق مـیشـه

ولى با ازدواج دوم و اشتباه در این ازدواج شکست سنگینى در زندگى متحمل مـیشـه و….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان اوکسی تـوسین

قسمت اول رمان خشت اول 

پدر بزرگم، آقا سیـد محمد، مردی بود با قد بلند و اندامـی موزون. اعضای صورتش خـوشایند و دارای چشمانی سیاه و

نافذ بود که اثر خـوبی در بیننده مـی گذاشت. او را آسد محمد خطاب مـی کردند زیرا بر اساس شجره نامه ای که

نزدش محفوظ بود سی و هفتین جد پدری اش به حضرت علی ع مـی رسیـد.

اهل نماز و روزه و از جوانی معمّم بود. به تحصیل علوم قرآنی همت گماشتـه و در زمان خـودش صاحب معلومات بود.

مردم برای او احترام زیادی قائل بودند و همه جا به حسن و سلوک معروف بود. با تمام این تفاصیل معایبی هم

داشت و آن اینکه مردی ممسک بود و به خـورد و خـوراک خانواده اش سخت مـی گرفت و آنان را در تنگنا قرار مـی

داد. نام همسرش شوکت و دختر عمویش بود. آنان در طول سالها زندگی مشترک دارای هفت فرزند شـده بودند، سه

دختر و چهار پسر.

منزلی که سیـد محمد و خانواده اش در آن زندگی مـی کردند خانه ای ساده و بزرگ بود که طبقه دوم آنرا دفترخانه

کرده بود. ازدواجها و طالقهای زیادی در این دفترخانه به ثبت رسیـده بود. محمود، پسر دوم سیـدمحمد،که از خط زیبایی

 بهره مند بودزیر دست پدرکـار مـی کرد و چون همواره به اسناد و دفاتر دسترسی داشت گـاهی نیز یوء استفاده

هایی مـی کرد.

سیـدمحمد در دهی که نزدیک…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان