دانلود رمان تکیه گاه از سالی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تکیه گـاه pdf از سالی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سالی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

از سروصدای بچه ها که تـوی حیاط بازی مـی کردن از خـواب بیـدار شـدم .به زور چشم هام روباز کردم .نمـیـدانستم کی خـوابم برده .سرم رو روی

لباسهای مامان گذاشتـه بودم تا با عطر مادرم شایـد کمـی دلتنگیم کم بشود .لباس هایش هنوز بوی عطرش رو مـیـداد .لباسهایش رو که بو مـیکردم

این حس بهم دست مـیـداد که هنوز زنده است؛ که الآن از تـوی آشپزخانهی این خـونه ی کوچیک که سرو تـهش دوتا اتاق تـودرتـو و یه آشپزخـونه..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان