دانلود رمان تلخ ترین تبسم  از غزل 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تلخ ترین تبسم pdf از غزل با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان غزل مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان تلخ ترین تبسم

داستان درباره ی دختری نابینا به نام تبسمه که با مادر و خـواهر کوچکتر از خـودش زندگی مـی کنه و

طی حادثه ای نه فقط بیناییشو بلکه خیلی چیزای دیگـه رو هم

از دست داده و حالا زندگی بعد از مدت ها

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین کـابوس نامشروع ارباب مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان تلخ ترین تبسم

تبسم ؟ تبسم کجایی؟

بله مامان؟ اینجام

معلوم هست داری چی کـار مـی کنی؟ بدو حاضر شو دیر مـیرسیما……

من نمـیام ….

یعنی چی؟ باز شروع کردی پاشو ببینم زود باشم

گفتم که مامان من نمـیام اصال حوصله ی کـارای تکراری ندارم نمـیام

نیم ساعت دیگـه وقت دکترتـه مـگـه مردم عالف ما هان که هر

وقت خـواستیم بریم هروقت خـواستیم نریم چرا همون

موقع که داشتم وقت مـی گرفتم چیزی نگفتی ؟ پاشو ببینم

مامان خستـه نشـدی چند ساله داری منو از این دکتر

مـی کشونی به اون دکتر ؟ از این مطب به اون مطب ؟ تـو رو

خدا ول کن دیگـه خستـه شـدم …

تمومش کن تبسم همـین اآلن حاضر مـیشی فهمـیـدی؟

ولی…..

بدون تـوجه به حرفم در را بست و رفت

اه اعصاب آدمو خـورد مـی کنن من نمـی فهمم دیگـه بایـد به چه

زبونی به مادر من بگن که دختر شما خـوب نمـیشـه تا

باور کنه …..

داشتم با خـودم حرف مـی زدم یا بهتره بگم غر مـی زدم که ضربه ای به در خـورد

با عصبانیت گفتم : مامان دارم مـی پوشم دیگـه دو دقـیقه وایسا….

ولی به جای صدای مادر صدای ترنم را شنیـدم که گفت: باز شروع کردی خانم غر غرو؟

ول کن ترنم اعصاب ندارم…..

خب این که عادی تـو کی اعصاب داشتی که بار دومت باشـه؟

من

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان