دانلود رمان ترانه ات میشوم  از میسیز فرنوش 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ترانه ات مـیشوم pdf از مـیسیز فرنوش با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان  مـیسیز فرنوش  مـیباشـد

موضوع رمان :طنز

خلاصه رمان:

در پیچ وخم بلندای سرنوشتدستم را مـیگشایم
رو به مخمل نقره اگین سرد
تا شایـد راهی باشـد
برای رهایی از بند آتش جانها
تا وصال به اوج تریـنِ بی نهایت
غافل از اینکه در این مسیر بن بستی حاکم بود
زنجیری از جنس برترین” ترانه هـا” پایبند بن بستم کرد
و نوایی از اعماق جان مرا درگیر احساسی شایـد پوچ
زمزمه مـیکنم زیر لب، تا وجودم را به رخ برترین ترانه ها بکشم
برای کوک کردن ناهموار ترین رقصها
ودر آوایی برخاستـه از جان همراهم مـیشوی برای شنیـدن
چشم مـیبندم رو به همه ی نقره های زندگی
تا شایـد ملودی ها را پا به پایم همراه کنم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان