دانلود رمان تاجماه از مهری هراتی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تاجماه pdf از مهری هراتی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مهری هراتی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان تاجماه

آتـوسا رنگ پریـده و ماتم زده، با چهره ای خستـه و ناتـوان روی مبلی در سالن پذیرایی لم داده و

به نقطه ی دوری خیره شـده بود. هنوز صداهای مبهم صحبت های مـیهمان هایی که تا لحظاتی

پیش در مراسم سوگواری شرکت کرده بودند از فضای کوچه به گوش مـی رسیـد…..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان هوس یک شب

قسمت اول رمان تاجماه

داخل سالن، روی همه ی مـیزها پر بود از تـه مانده ی شیرینی و مـیوه های نیم خـورده ای که از جنگ مـیان آدم ها و

خـوراکی ها، نصف و نیمه در البالی پوست مـیوه های داخل بشقاب ها باقـی مانده و مثل تـه مانده ی عمر آدم هایی که

شور زندگی را از دست داده اند، افسرده و پریشان به سر مـی بردند. دو نفر در سکوت و با سرعت در حال جمع

آوری و نظافت مـیزها بودند.

آوا، تنها فرزند، آتـوسا که هفده سال داشت با چشمانی اشک آلود و افسرده در حالی که قاب عکس و کتابی را بر

سینه مـی فشرد، با قـیافه ای حاکی از بی حوصلگی در اتاقش روی تخت دراز کشیـده و بی هدف نگـاهش را به شقف

دوختـه بود. آتـوسا بی تـوجه به آن چه در اطرافش مـی گذشت در اندیشـه بود؛ گویی سرگردان و حیران در گذشتـه

های دور و نزدیکش از این سو به آن سو مـی دویـد و خاطراتش را مـی کـاویـد. آثار غم و احساس تنهایی و تاسف عزیز

از دست رفتـه در سیمایش هویـدا بود. اشک در چشمان متـورم و قرمز رنگش بی تابی مـی کرد، بغض گلویش را مـی

فشرد و هیچ چیز نمـی تـوانست آتش درونش را خاموش کند.

به هنگـام غروب، وقتی که …..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان