دانلود رمان آرامش قبل طوفان از دلی ۲۸ 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آرامش قبل طوفان pdf از دلی ۲۸ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان دلی ۲۸ مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه/طنز/اجتماعی/هیجانی

خلاصه رمان آرامش قبل طوفان

آوا دختری شوخ، خـوش خنده و شاد که با ورود مـیلاد به زندگیش، با فراز و نشیب های زیادی رو به رو مـیشـه‌.

آرش، پسرعموی آوا هم همراه با رفیقش،سامـیار، برای آوا و مـیلاد مشکلات فراوانی به وجود مـیارن.

به نظرتـون زندگی آوا و مـیلاد، که قراره تـوش کلی عاشقانه داشتـه باشـه به کجا ختم مـیشـه؟

قطرههای آب سرد مـیریخت روی بدنم لعنت به این هوای گرم! خـوبهها؛ ولی، فقط لازمه یه دقـیقه تـوی این

هوا بری بیرون، مـیپزی این قدر گرمه دوش آب سرد، مغزم رو هم آروم کرد ریلکسی بهم غلبه کرد و

مثل همـیشـه زدم زیر آواز تـوی حموم فقط بایـد آهنگ من درآوردی خـوند، با صدای کشیـده و بلند زدم زیر آواز:

بیا دوری کنیم از هم، بیا پاره بشیم از دم، بیا درحال کشیـدن کلمه ی بیا بودم که یهو یکی محکم زد

به در از جا پریـدم وپام لیز خـورد و با نشیمنگـاه محترم شوت شـدم روی زمـین جیغی زدم و گفتم:

چه خبره؟! آی ک*و*ن*م صدای جیغ ننه جونم اومد: ذلیل شـده، چرا هوار مـیزنی پاره شـدی آهنگ خـوندنتم

مثل آدم نیست! صدات رو بیار پایین بابات داره استراحت مـیکنه به صورت پوکرفیس سعی کردم از روی زمـین بلند بشم

دستی به باسنم کشیـدم و گفتم: نشیمنگـاه من رو ترکوندی که بگی بابا داره استراحت مـیکنه؟ جدی مـیگی؟!

یه دونه محکم زد به در و باهمون صدای بلند و جیغش گفت: بدو بیا بیرون کـارت دارم بچه پوفی کردم و زیرلب غر زدم:

خب بابا با صدای من بیـدار نشـه با صدای شما حتماً بیـدار مـیشـه

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تـوتیای چشمم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان